LOCATIE

Eekboerstraat 39 

7575AW Oldenzaal
 

logedeoosterkim@gmail.com

© Loge De Oosterkim

LOGE DE OOSTERKIM

HET ONTSTAAN VAN ONZE LOGE

Op een barre winteravond, dd. 14 februari 1979, werd in kleine kring het besluit genomen een loge op te richten die aan deze kenmerken voldeed. Een belangrijk thema was hierbij de naam. Inmiddels waren de kleuren van de Loge bekend en goedgekeurd,  geel en groen.  Het gouden graan op de Twentse akkers en het groen van de weiden en de bossen.  De Loge lag in het oosten van het land. In het oosten waar de zon opkomt en haar stralen over de kim laat schijnen. 

VRIJMETSELARIJ

Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie. Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

DE INWIJDING

In gesprekken over vrijmetselarij wordt vaak het woord 'inwijding' gebruikt. Hoewel vrijmetselaars aan dit woord een bijzondere persoonlijke betekenis kunnen geven, houdt het begrip inwijding in feite niet meer in dan opname in een besloten groepen bekendmaking met de kenmerkende gebruiken van deze groep.

BIJEENKOMSTEN

De leden van loge de Oosterkim komen wekelijks op woensdagavond bijeen.  Bij toetreding wordt te kennen gegeven dat ieder lid zoveel mogelijk aan alle logeavonden deelneemt. De bijeenkomsten worden comparities genoemd van ('samen verschijnen').

SLUIT JE AAN BIJ ONZE LOGE

Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.