LOCATIE

Eekboerstraat 39 

7575AW Oldenzaal
 

logedeoosterkim@gmail.com

© Loge De Oosterkim

Comparitie 

De leden van loge de Oosterkim komen wekelijks op woensdagavond bijeen. Bij toetreding wordt te kennen gegeven dat ieder lid zoveel mogelijk aan alle logeavonden deelneemt. De bijeenkomsten worden comparities genoemd van ('samen verschijnen').  Zij beginnen meestal tegen acht uur.

Op een comparitieavond vormt een presentatie, een zogenaamd 'bouwstuk' het middelpunt.  Een bouwstuk kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de raakvlakken met de vrijmetselarij.

Om de gedachtenwisseling bij de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering van een bouwstuk meestal niet veel langer dan een half uur. 


De opzet van de logeavond is zo dat er geen monoloog ontstaat, maar dat er een voortdurende dialoog, waarbij spontane reacties van luisteraars en informele uitwisselingen van gedachten bevorderd worden.

Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor verdiept wordt. Vaak komen zeer ernstige onderwerpen aan de orde. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt.

Rond tien uur 's avonds wordt het officiële gedeelte afgesloten, waarna vaak nog geruime tijd nagepraat wordt onder het genot van een drankje. Naast de normale bijeenkomsten vindt een aantal malen per jaar een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. Zo'n ritueel hoort bij hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, het afscheid van een overleden broeder.


Aan de sfeervolle uitvoering wordt veel zorg besteed.