LOCATIE

Eekboerstraat 39 

7575AW Oldenzaal
 

logedeoosterkim@gmail.com

© Loge De Oosterkim

Contributie

De contributie bedraagt € 280,- per jaar.

Giften


Giften aan goede doelen, waaronder bijvoorbeeld ook kerken, zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

De gift wordt gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Check of een goed doel een ANBI is.


Je moet de gift kunnen bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
Er geldt een niet-aftrekbare drempel van 1% van je drempelinkomen (het inkomen in de 3 boxen tezamen, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten). De drempel is ten minste €60.
Maximaal 10% van je drempelinkomen is aftrekbaar.


Tips voor extra aftrek
Schenk je in plaats van een losse gift periodiek aan een ANBI of aan bepaalde verenigingen, dan is de volledige gift aftrekbaar (dus zonder drempel). Je moet dan wel ten minste 5 jaar lang een gelijk bedrag schenken en dat vóóraf vastleggen in een overeenkomst. Je kunt daarvoor de overeenkomst periodieke giften van de Belastingdienst gebruiken, of een formulier van de website van het goede doel zelf. Het hoeft niet meer met een notariële akte. Je kunt zelf berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt aan je gift.