LOCATIE

Eekboerstraat 39 

7575AW Oldenzaal
 

logedeoosterkim@gmail.com

© Loge De Oosterkim

Avond voor belangstellenden

Met enige regelmaat houdt de Loge de Oosterkim in Oldenzaal een avond voor belangstellenden. Zo kunt u kennis maken met de werkwijze en het gedachtengoed van de vrijmetselaars. Er zal een inleiding gehouden worden. Vervolgens maken wij de gang naar de werkplaats waar zal worden getoond hoe wij binnen onze werkwijze inhoud geven aan onze manier van werken.

Tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen onder het genot van een kopje koffie. Uw partner is bij deze ook uitdrukkelijk uitgenodigd. De plaats van samenkomst is Eekboerstraat 39 in Oldenzaal.


Open Comparitie

Voor die belangstellenden met een diepere interesse in de Vrijmetselarij houdt loge de Oosterkim de z.g.n. “Open comparitie` avonden. In dezelfde atmosfeer als op de normale wekelijkse bijeenkomsten kan de aspirant lid de sfeer proeven welke hij zou tegenkomen indien hij besluit lid te worden. Naast de gebruikelijke agendapunten van het verenigingsgebeuren kan hij de voordracht van een Bouwstuk van één van de leden aanhoren.  


De thema’s zijn zeer divers maar godsdienstige en politieke thema’s worden over het algemeen vermeden.

  • Waarin onderscheidt de Vrijmetselarij zich van andere organisaties en stromingen?

  • Als Vrijmetselaars staan wij bewust denkend in het leven. Vrijmetselarij is geen levensbeschouwelijke stroming. 

  • Hij handelt en denkt niet vanuit vastomlijnde dogma’s zoals in politieke of religieuze bewegingen. 

  • Een vrijmetselaar zoekt vanuit zijn eigen individueel pad naar dieper inzicht en persoonlijke ontwikkeling. 

  • Wij maken hiervoor gebruik van symbolen en ritualen. 

  • Voor ons zijn symbolen het gereedschap met hierbij het rituaal als de expressie van saamhorigheid.