LOCATIE

Eekboerstraat 39 

7575AW Oldenzaal
 

logedeoosterkim@gmail.com

© Loge De Oosterkim

WAT IS VRIJMETSELARIJ

Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie.Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is permanent aan zichzelf te bouwen, zijn 'ruwe steen' te bewerken, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen.

Vrijmetselaren geloven 'ieder op eigen wijze' dat er meer is tussen hemel en aarde, dat onze mensheid beweegt. Tussen vrijmetselaren vindt een voortdurende gedachtewisseling plaats. Niet om het gelijk te bewijzen, maar om samen het ware of betere te ontdekken. Die gezamenlijke zoektocht uit zich onder meer door in beslotenheid te streven naar oprechte broederschap. 

VEEL GESELDE VRAGEN

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

HISTORIE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

BEGINSELVERKLARING

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Broederschap

Vrijmetselaren gebruiken het woord 'broederschap', omdat de 'Orde van Vrijmetselaren' alleen mannelijke leden telt. Zij voelen zich thuis in een kring van mannen onder elkaar. In de vertrouwde omgeving van het logegebouw kunnen gedachten de vrije loop krijgen en nemen. 
De vrijmetselaar wordt op een bijzondere wijze opgenomen in de kring: de loge. De ceremoniële bijeenkomsten zijn rijk aan symboliek en tradities, die hun betekenis bewijzen in het hier en nu. De DenkerDe symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden. Het is kenmerkend voor vrijmetselaren om het zoeken te propageren en te trachten eigen gedachten te vervolmaken. Het opdoen van wijsheid en ervaring is geen eindbestemming, maar een voortdurend proces.

 


Bekende persoonlijkheden als Mozart, Goethe en Truman zijn mede gevormd door hun betrokkenheid bij de vrijmetselarij. Hedendaagse vrijmetselaren zullen met beide benen in de 21ste eeuw staan. De vrijmetselarij als organisatie timmert in het algemeen niet zo aan de weg, maar wie naar een bibliotheek gaat treft daar diverse boeken aan waarin deze stroming ruimschoots wordt toegelicht.


De contributie bedraagt ongeveer tweehonderdtachtig Euro per jaar, het kost een paar avonden per maand en een gezond dosis inzet.  
Hier tegenover staat een extra impuls aan de kwaliteit van het leven door verdieping van de geest en de warmte van oprechte vriendschappen.


Circa zesduizend Nederlandse vrijmetselaren hopen op deze wijze bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van onze samenleving. Niet direct naar buiten gericht, maar indirect door zelfontplooiing en daardoor het bewuster dragen van verantwoordelijkheid. Voor belangstellenden met open oor en oog voor de toekomst, zorgzaam voor het goede uit het verleden en respect voor de waarden tussen mensen, is elke vrijmetselaar beschikbaar voor oriëntatie en kennismaking.